MARVEL REAL ESTATE d.o.o. je licencirana agencija za posredovanje prilikom kupnje, prodaje, najma, zakupa i zamjene nekretnine, Pod Placu 1, 51513 Omišalj, otok Krk, MBS:040399241 , OIB: 08163471283,  M:  +385 (0)99 214 62 31,

E-mail: info@marvel-nekretnine.hr

Tvrtka je upisana u Registar posrednika u prometu nekretnina, broj Rješenja o ispunjavanju uvjeta Klasa: UP/I-330-01/19-01/282; Ur.br:526-05-01-01-01/3-19-3.

Osiguravateljsko društvo tvrtke je Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d.


 

Za sve dodatne informacije obratite nam se s povjerenjem! 

 
Sveti Vid-Miholjice 203, 51511 Malinska

 
 
 
 
 
 

Pušća 113, 51513 Omišalj